Jacek Walicki

Dr Jacek Walicki jest współwłaścicielem firmy wydawniczej Ibidem a także pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego. Przez wiele lat pracował w Bibliotece Instytutu Historii (ostatnio na stanowisku kustosza). Od 1 lipca 2005 r. jest kierownikiem Centrum Badań Żydowskich Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Jacek Walicki jest także członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu Badań Religioznawczych i Interdyscyplinarnego Zespołu Badań Sowietologicznych UŁ, członkiem Komitetu Redakcyjnego serii Idee w Rosji. Wchodzi również w skład Komitetu Redakcyjnego wydawnictwa źródłowego Kronika Getta Litzmannstadt, wydawanego we współpracy z Arbeitsstelle Holocaustliteratur Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen.

Jacek Walicki zajmuje się dziejami ludności żydowskiej w XIX i XX w. Głównym przedmiotem jego zainteresowań są zagadnienia polityczne i społeczne okresu międzywojennego: działalność partii żydowskich w Polsce (w szczególności syjonistów), stosunki polsko-żydowskie, demografia ludności żydowskiej. Jego dysertacja doktorska pod tytułem  Ruch syjonistyczny w Łodzi (na tle ogólnopolskim) w latach 1926-1930 (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Badziak) obroniona została w 2002 r.

Niektóre publikacje:

1991

Źródła do dziejów Żydów łódzkich 1918-1939, [w:] Dzieje Żydów w Łodzi 1820-1944. Wybrane problemy, red. Wiesław Puś i Stanisław Liszewski, Łódź, s. 228-241.

Sources for the History of the Jewish Community in Łódź in Years 1918-1939, Polin, Vol. 6, s. 119-132.

Autonomia kulturalno-narodowościowa w polityce partii żydowskich w Polsce (1918-1921), Biuletyn Historyczny Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Łódzkiego, T. 1, s. 17-22.

[Rec.:] Łowicz. Dzieje miasta, pod red. R. Kołodziejczyka, Warszawa 1986, Rocznik Łódzki, T. 39, 1989 [druk 1991], s. 313-314

1992

Jewish Deputies in the Legislative Seym of the Second Polish Republic 1919-1922, Acta Historica Universitatis Szegediensis, T. 95, s. 85-103.

1995

Położenie Żydów polskich podczas kampanii 1920 r., Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, Z. 52, s. 113-125.

Udział partii żydowskich w wyborach parlamentarnych 1928 r. (ze szczególnym uwzględnieniem Łodzi), Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, Z. 54, s. 83-112.

1996

[Rec.:] Danuta i Lech Muszyńscy, Cmentarz żydowski w Łodzi, Łódź 1995, Rocznik Łódzki, T. 43, 1996, s. 292-294.

1997

Przewodnik po cmentarzu żydowskim w Łodzi (współautor: Joanna Podolska), Łódź : Wydział Strategii Miasta Urzędu Miasta Łodzi, 87 s.

Żydzi i Niemcy w samorządzie Łodzi lat 1917-1939, [w:] Polacy - Niemcy - Żydzi w Łodzi w XIX-XX w. Sąsiedzi dalecy i bliscy, pod red. Pawła Samusia, Łódź : Ibidem, s. 359-376. 

1998

Odmładzanie starych kobiet czyli sensacja 1923 roku albo narodziny i młodość "Expressu Ilustrowanego", Łódź : Prasa Łódzka, 97 s., il, faks.

1999

Dziennik Łódzki. Nasze 115-lecie, Łódź : Prasa Łódzka, 133 s., il., faks.

Juden und Deutsche in der Lodzer Selbstverwaltung 1917-1939, [w:] Polen, Deutsche und Juden in Lodz 1820-1939. Eine schwierige Nachbarschaft, Hrsg. von Jürgen Hensel, Osnabrück : "Fibre", s. 215-235.

Szkolnictwo i nauczyciele żydowscy w Łodzi w XIX-XX wieku, [w:] Rola nauczycieli łódzkich w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi, pod red. Stanisława Gali, Łódź : Łódzkie Tow. Naukowe, 1998 [druk 1999], s. 213-229.

Źródła do dziejów zajść na tle narodowościowym w Lodzi w kwietniu 1933 r., [w:] Polska Środkowa w niemieckich badaniach wschodnich. Historia i współczesność, red. Lucjan Meissner, Łódz : „Ibidem”, s. 217-244.

2000

Synagogi i domy modlitwy w Łodzi = Synagogues and Prayer Houses in Łódź (transl. by Guy Russel Torr), Łódź : „Ibidem”, 94, XXXIII, 94 s., 38 s. il., faks, fot., pl. ISBN 83-912403-9-8.

2001

Przewodnik po cmentarzu żydowskim w Łodzi (współautor: Joanna Podolska), wyd. 2 uzup., Łódź : Oficyna Bibliofilów, 93 s., ISBN 83-87522-48-1.

2002

Zdziwienie i niesmak historyka, [Rec.:] Piotr Gontarczyk, Pogrom? Zajścia polsko-żydowskie w Przytyku 9 marca 1936 r. Mity, fakty, dokumenty, Biała Podlaska-Pruszków 2000, Tygiel Kultury, 2002 nr 1/3, s. 180-184.

[Rec.:] Piotr Gontarczyk, Pogrom? Zajścia polsko-żydowskie w Przytyku 9 marca 1936 r. Mity, fakty, dokumenty, Biała Podlaska-Pruszków 2000, Rocznik Łódzki T. 48, 2001 [druk 2002], s. 232-236

Żydowskie organizacje społeczne w Łodzi (do 1939 r.) (współautor: Kazimierz Badziak), Łódź : „Ibidem”, 266 s., ISBN 83-88679-16-3.

2003

Syjonistyczne fundusze Keren Kajemet oraz Keren Hajesod w Łodzi (1926-1930), Rocznik Łódzki, T. 49, 2002 [druk: 2003], s. 179-194.

2004

Ruch syjonistyczny w Łodzi (na tle ogólnopolskim) w latach 1926-1930, Dzieje Najnowsze, R. 36, nr 2, s. 199-204.

Żydzi łódzcy w okresie I wojny światowej i II Rzeczypospolitej, [w:] Żydzi Łódzcy = Jews of Łódź, Łódź : „Hamal”, s. 69-84.

Z dziejów polskich ŻydówTygiel Kultury, 2004  nr 4/6, s. 10-14.

2005

Ruch syjonistyczny w Polsce w latach 1926-1930, Łódź : „Ibidem”, 516 s., .ISBN 83-88679-44-9.

Polscy syjoniści wobec pierwszych miesięcy rządów Józefa Piłsudskiego (maj-sierpień 1926 r.), Seminare, T. 21, 2005, s. 99-115.

Adres dla korespondencji:
Jacek Walicki, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum Badań Żydowskich, 90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27 a

e-mail: jwalicki@ibidem.com.pl