Wykład: Kwestia żydowska i ruch syjonistyczny w XIX i I połowie XX w. (30 godz.)

Materiały pomocnicze

Żydowska scena polityczna w Polsce w okresie międzywojennym

Pytania egzaminacyjne