Wydawnictwo Ibidem

Wydawnictwo nasze opublikowało również szereg książek z biografistyki i genealogii


Rafał Jung, Od Kesslera do Moltkego. Dzieje Poselstwa i Ambasady Niemiec w Warszawie w latach 1918–1939

Andrzej Janicki, Lew Nikołajewicz Gumilow (1912-1992) jako historyk cywilizacji rosyjskiej

Michał Raduszewski, Grzegorz Palka (1950-19996). Działacz związkowy i samorządowy

Łukasz Łabędzki, Na pograniczu dwu światów. Walery Bagiński 1893-1925. Biografia

Ze świadectwa profesora Jana Kodrębskiego. Rozmawiała Joanna Wiszniewicz

Michał Kobierecki Walewscy herbu kolumna w XVII-XVIII wieku. Genealogia. Majętności. Działalność publiczna

Ilona Florczak, Jędrzej Moraczewski. Socjalista, poseł, legionista. Z autonomicznej Galicji do niepodległej Polski

Tadeusz Dubicki, Krzysztof Dach, Marszałek Ion Antonescu. Biografia polityka i żołnierza

Włodzimierz Kozłowski, Generalski Konterfekt. Biografia zbiorowa dowódców częstochowskiej 7 Dywizji Piechoty 1921-1939

Dorota Malczewska-Pawelec, Bogusław Miedziński. Polityk i publicystaCeny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl