Wydawnictwo Ibidem

Wydajemy również pozycje z zakresu nauk ekonomicznych.
Są to pozycje przygotowywane przez Ośrodek Naukowo-Badawczy Ekonomiki Pracy i Stosunków Przemysłowych Uniwersytetu Łódzkiego.


Lokalna polityka rynku pracy na przykładzie województwa łódzkiego, pod red. Stanisławy Borkowskiej i Piotra Bohdziewicza

Hans Slomp, Między rokowaniami i polityką : wstęp do europejskich zbiorowych stosunków pracy

Materiały do studiowania stosunków przemysłowych pod red. nauk. Stanisławy Borkowskiej i Bogusławy Urbaniak ; wyboru tekstów dokonali S. Borkowska i in.


Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl