Wydawnictwo Ibidem

Opublikowaliśmy również wiele publikacji historycznych dotyczących głównie ostatnich 200 lat dziejów.
Są wśród nich zarówno pozycje z historii krajów pozaeuropejskich, jak też dotyczące przeszłości naszego regionu.


Kamil Śmiechowski, Z perspektywy stolicy. Łódż okiem warszawskich tygodników społeczno-kulturalnych (1881-1905)

Rafał Jung, Od Kesslera do Moltkego. Dzieje Poselstwa i Ambasady Niemiec w Warszawie w latach 1918-1939

Bunt czy rewolucja? Przemiany na Bliskim Wschodzie po 2010 r. pod redakcją Katarzyny Górak-Sosnowskiej i Katarzyny Pachniak

Andrzej Janicki, Lew Nikołajewicz Gumilow (1912-1992) jako historyk cywilizacji rosyjskiej

Jakub Sławek, Jemen - świat wartości plemiennych

Artur Kuprianis, Łódzka 4 Grupa Artylerii w latach 1929-1939

Michał Raduszewski, Grzegorz Palka (1950-19996). Działacz związkowy i samorządowy

Marta Piestrzeniewicz, Rozrywka łodzian na przełomie XIX i XX wieku

Kamila Cieplińska, Zwyczaje i obyczaje Nowych Francuzów Napoleona w Księstwie Warszawskim

Łukasz Łabędzki, Na pograniczu dwu światów. Walery Bagiński 1893-1925. Biografia

Karol Chylak, Układy o ziemskich marnościach. Kościół katolicki wobec problemów odzyskania i redystrybucji dóbr duchownych w Polsce w latach 1918-1925

Krzysztof Waldemar Mucha, Obóz narodowy w Łódzkiem w latach 1926-1939

Michał Kacprzak, Ziemia dla żołnierzy. Problem pozyskania i rozdysponowania gruntów na cele osadnictwa wojskowego na Kresach Wschodnich 1920-1939

Ze świadectwa profesora Jana Kodrębskiego. Rozmawiała Joanna Wiszniewicz

Ilona Florczak, Jędrzej Moraczewski. Socjalista, poseł, legionista. Z autonomicznej Galicji do niepodległej Polski

Krzysztof Zdulski, III Rzesza a świat islamu

Michał Kobierecki Walewscy herbu kolumna w XVII-XVIII wieku. Genealogia. Majętności. Działalność publiczna

Józef Witold Żurawski vel Grajewski, Sowieckie znaki pocztowe na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939-1941

Milena Przybysz, Kościół rzymskokatolicki w Łodzi w latach 1945-1956

Blanka Łęgowska, Polityka naftowa państw arabskich Zatoki Perskiej

Arkadiusz Płaczek; Katarzyna Stefanek, Irak na początku XXI wieku

Zygmunt Heryng (oprac. nauk. M. Sikorska-Kowalska), Socjaliści przed pół wiekiem (1875-1880) w Rosji i w Polsce. Przeżycia i rozważania

Ewelina Kostrzewska, Ruch organizacyjny ziemianek w Królestwie Polskim na początku XX wieku

Arabowie - islam - świat pod red Marka M. Dziekana i Izabeli Kończak

Sławomir M. Nowinowski (red.), Stosunki polsko-czechosłowackie 1832-1939 w relacjach dyplomatów II Rzeczypospolitej

Marzena Iwańska, Prasa pozytywistów warszawskich wobec Żydów i kwestii żydowskiej

Evelina Kristanova, Progam społeczny i kulturalny „Tęczy” na tle prasy katolickiej w II Rzeczypospolitej

Sławomir M. Nowinowski, Rafał Stobiecki (red.), Jerzego Giedroycia rozrachunki z historią i polityką

Marian Broda, Justyna Kurczak, Przemysław Waingertner, Komunizm w Rosji i jego polskie interpretacje

Aleksandra Niewiara, Moskwicin - Moskal - Rosjanin w dokumentach prywatnych. Portret

Marek M. Dziekan i Izabela Kończak (red.), Kobiety Bliskiego Wschodu

Andrzej Bogusz, Łódź olimpijska

Jacek Walicki, Ruch syjonistyczny w Polsce w latach 1926-1930

Europejska myśl polityczna wobec globalizacji. Tradycja i wyzwania współczesności. Pod redakcją Jacka Sobczaka i Romana Bäckera przy współpracy Szymona Ossowskiego

Jolanta Kolbuszewska, Mutacja modernistyczna w historiografii polskiej (przełom XIX i XX wieku)

Michał Kacprzak, Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich, 1933-1939

Robert Syrwid, Od partnerstwa do wymuszonej "jedności". Olsztyńska organizacja Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1945-1948

Kazimierz Badziak, W oczekiwaniu na przełom. Na drodze od odrodzenia do załamania Państwa Polskiego. Listopad 1918 – czerwiec 1920

Małgorzata Pietrasiak, „Prawi i utalentowani ludzie są fundamentem państwa”. Polityka kulturalno-oświatowa Wietnamu 1945-1976

[okładka]

Magdalena Rzadkowolska, Czytelnictwo powieści w opiniach środowisk katolickich II Rzeczypospolitej

[okładka]

Witold Staniewicz, Deflacja polska w latach 1929-1936, wstęp i opracowanie Kazimierz Badziak i Małgorzata Łapa

Witold Jarno, Okręg Generalny Wojska Polskiego Nr III Kielce w latach 1918-1921

Tadeusz Dubicki, Krzysztof Dach, Marszałek Ion Antonescu. Biografia polityka i żołnierza

Przemysław Waingertner, "Żelazna Brygada" Legionów Polskich w fotografii

Kazimierz Badziak, Jacek Walicki, Żydowskie organizacje społeczne w Łodzi (do 1939 r.)

Jacek Walicki, Synagogi i domy modlitwy w Łodzi

Małgorzata Łapa, Modernizacja państwa. Polska polityka gospodarcza 1926-1929

Dorota Malczewska-Pawelec, Bogusław Miedziński. Polityk i publicysta

okładka

Aleksandra Kasznik-Christian,  Wojna algierska 1954-1962. U źródeł niepodległej państwowości 

Witold Jarno,  Okręg Korpusu Wojska Polskiego Nr IV Łódź 1918-1939

Marta-Sikorska-Kowalska, Wizerunek kobiety łódzkiej przełomu XIX/XX wieku

Ulm. Miasto naszej młodości i cierpienia. Relacje byłych przymusowych Zakładów Telefunken w Łodzi i Ulm n/Dunajem, pod red. Pawła Chmielewskiego

Mariusz Kardas, Generał Jan Wojciech Kiwerski

Przemysław Waingertner, Wolnomularstwo II Rzeczypospolitej w oczach współczesnych

Maciej Jankowski, Być liberałem w czasie trudnym. Rzecz o Włodzimierzu Spasowiczu

Jarosław Kita, Rafał Stobiecki, Słownik biograficzny historyków łódzkich

Polska Środkowa w niemieckich badaniach wschodnich, pod red. Lucjana Meissnera

Polacy-Niemcy-Żydzi w Łodzi. Sąsiedzi dalecy i bliscy pod red. Pawła SamusiaCeny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl