Wydawnictwo Ibidem

Nasze wydawnictwo specjalizuje się w publikacjach naukowych dotyczących Rosji i b. Związku Radzieckiego
Większość z nich wydawana jest w serii „Idee w Rosji” przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego serii jest Andrzej de Lazari


Andrzej de Lazari (red.) Идеи в России = Idee w Rosji : leksykon rosyjsko-polsko-angielski.T. 2

Andrzej de Lazari (red.) Идеи в России = Idee w Rosji : leksykon rosyjsko-polsko-angielski.T. 3

Andrzej de Lazari (red.) Идеи в России = Idee w Rosji : leksykon rosyjsko-polsko-angielski.T. 4

Andrzej de Lazari (red.) Идеи в России = Idee w Rosji : leksykon rosyjsko-polsko-angielski.T. 5

Justyna Kurczak (red.) Идеи в России = Idee w Rosji : leksykon rosyjsko-polsko-angielski.T. 6

Justyna Kurczak (red.) Идеи в России = Idee w Rosji : leksykon rosyjsko-polsko-angielski.T. 7

Janusz Dobieszewski (red.) Идеи в России = Idee w Rosji : leksykon rosyjsko-polsko-angielski.T. 8

Janusz Dobieszewski (red.) Идеи в России = Idee w Rosji : leksykon rosyjsko-polsko-angielski.T. 9

Andrzej Janicki, Lew Nikołajewicz Gumilow (1912-1992) jako historyk cywilizacji rosyjskiej

Wojciech Błaszczyk, Krytyka Zachodu w świetle eklezjologii sobornosti Aleksieja Stiepanowicza Chomiakowa

Олег Мишуков, Русская мемуаристика первой половины XIX века: проблемы жанра ш стиля

Marian Broda, Mentalność, tradycja i bolszewicko-komunistyczne doświadczenia Rosji

Marian Broda, Justyna Kurczak, Przemysław Waingertner,Komunizm w Rosji i jego polskie interpretacje

Andrzejde Lazari i Tatiana Rongińska (red.), Polacy i Rosjanie –przezwyciężanie uprzedzeń = Поляки и Русские – преодолениепредубеждений

Jakub Sadowski,Rewolucja i kontrrewolucja obyczajów. Rodzina, prokreacja i przestrzeńżycia w rosyjskim dyskursie utopijnym lat 20. i 30. XX wieku

Adam F. Kola,Słowianofilstwo czeskie i rosyjskie w ujęciu porównawczym

Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX w. Red., wybór i przedm. Lilianna Kiejzik. Część II

Emigracja rosyjska. Losy i idee, red. R. Bäcker, Z. Karpus

Marian Broda, Narodnickie ambiwalencje. Między apoteozą ludu a terrorem

Ernest Wyciszkiewicz, Współczesna Rosja wobec Zachodu

Marian Broda, Najtrudniejsze z rosyjskich wyzwań? Zagadka Leontjewa i Rosja

Marek Styczyński, O ideach, że złowrogie bywają

Marek Styczyński, Umiłowanie przyszłości albo filozofia spraw ostatecznych. Studia nad filozofią Mikołaja Bierdiajewa

Piotr Przesmycki, W stronę Bogoczłowieczeństwa. Teologicznomoralne studium myśli Mikołaja Bierdiajewa

isbn83912403-7-1

Andrzej de Lazari, W kręgu Fiodora Dostojewskiego. Poczwiennictwo

isbn83-912403-8-x

Roman Bäcker, Międzywojenny eurajatyzm. Od intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu?

Bożena Żejmo, Problemy etyczne we współczesnej prozie i publicystyce rosyjskiej

Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX w. Red., wybór i przedm. Lilianna Kiejzik. Część I

Василий Щукин, Русское западничество.  Генезис, сущность, историческая роль


Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależneod wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl