Wydawnictwo Ibidem


Witold Jarno

Okręg Korpusu Wojska Polskiego Nr IV Łódź 1918-1939 

Obszerna monografia jednej z dziesięciu jednostek wojskowego podziału terytorialnego II Rzeczypospolitej, oparta przede wszystkim na niewykorzystywanych dotąd archiwaliach z Centralnego Archiwum Wojskowego.
W pracy przedstawiono historię powstania okręgu, jego rozwój organizacyjny i przekształcenia strukturalne dowództwa, służb i jednostek wojskowych. Ponadto ukazano wyszkolenie, życie codzienne i związki wojska z regionem, a także udział jednostek okręgu w wydarzeniach majowych 1926 r. i przygotowania do wojny w 1939 r.  Problematyka ta została ukazana na szerokim tle funkcjonowania terytorialnych władz wojskowych w latach 1918-1939.

Rok wyd. 2001
Format B5, 422 s., bibliografia
Cena 35,50 zł+VAT


Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel. (42) 2140-004, tel. kom. 665 126 997
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl