Wydawnictwo Ibidem


Piotr Kurowicz, Marek Olędzki

Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Charłupi Małej koło Sieradza 

Szczegółowa publikacja znalezisk dokonanych od końca XIX w. na położonym na stoku doliny Warty stanowisku archeologicznym z okresu rzymskiego. Autorzy opracowania to znany łódzki archeolog, specjalizujący się w badaniach nad kulturą przeworską, oraz pracownik Muzeum Okręgowego w Sieradzu,  który kierował ostatnimi i największymi wykopaliskami na cmentarzysku. Praca zawiera dokładną dokumentację rysunkową. 

Rok wyd. 2002
Format B5, 82 s. XL s. tablic, bibliogr., Zusamenfassung
Dystrybucję prowadzi Muzeum Okręgowe w Sieradzu, 98-200 SIERADZ, ul. Dominikańska 2, tel. (43) 827 16  39