Wydawnictwo Ibidem


Małgorzata Łapa

Modernizacja państwa. Polska polityka gospodarcza 1926-1929

Autorka jest pracownikiem Katedry Historii Najnowszej UŁ. Książka poświęcona jest problemom polityki gospodarczej II Rzeczypospolitej, którym w polskiej historiografii poświęca się stosunkowo mało miejsca.  Należy ją zaliczyć do grupy najwybitniejszych prac z zakresu historii gospodarczej Polski, które ukazały się na rynku wydawniczym w ostatnim okresie.           
M. Łapa skoncentrowała się na polityce państwa w okresie tzw. dobrej koniunktury, którą w sposób oryginalny, zgodnie z ówczesną wiedzą ekonomiczną podzieliła na dwie, główne części: 1. równowagę wewnętrzną i 2. równowagę zewnętrzną.
Prezentowana monografia, poświęcona polityce ekonomicznej w latach 1926-1929, ma istotne znaczenie dla poznania problemów z jakimi borykała się międzywojenna Polska. Jej lektura nasuwa wiele aktualnych analogii odnoszących się do czasów współczesnych. Autorka weryfikuje przestarzałe poglądy i poprawia wiele błędów w polskiej historiografii gospodarczej. Dla współczesnej praktyki i polityki gospodarczej może stanowić lekcję poglądową na temat złożonych problemów – wewnętrznych i międzynarodowych – polityki makroekonomicznej.
Rok wyd. 2002
Format B5, 332 s., tabele
Cena 30,00 zł.Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl