Wydawnictwo Ibidem


Emigracja rosyjska. Losy i idee.
Red. R. Bäcker, Z. Karpus


Autorami książki są historycy polityczni, historycy idei, literaturoznawcy, politolodzy, psycholodzy i slawiści. Taka różnorodność metod badawczych jest wynikiem przeświadczenia, iż rzetelne rozpoznanie tak skomplikowanego i wielopłaszczyznowego fenomenu, jakim jest każda emigracja (a szczególnie rosyjska – jedna z najliczniejszych i bardzo znaczących w świecie) musi mieć charakter wielostronny i oparty na różnych podejściach teoretycznych.
Książka poświęcona jest przede wszystkim międzywojennej emigracji rosyjskiej. Wynika to nie tylko z bogactwa i złożoności problematyki, ale i stosunkowo niewielkiego – do niedawna – zainteresowania tym obszarem badawczym w polskiej literaturze naukowej. Należy jednak pamiętać, że cała emigracja rosyjska – pomimo coraz liczniejszych opracowań, ukazujących się obecnie głownie w Rosji – jest nadal obszarem badawczym stosunkowo słabo rozpoznanym. Dlatego też prezentowana książka jest w zamyśle  jej redaktorów pierwszym tomem serii poświęconej fenomenowi emigracji rosyjskiej.
 

Format B5, 381 s.
Seria Idee w Rosji
Rok wyd. 2002

Cena 33,00 zł


Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl