Wydawnictwo Ibidem


[okładka]

Witold Staniewicz

Deflacja polska w latach 1929-1936  
Oprac.  Kazimierz Badziak, Małgorzata Łapa


Książka napisana na przełomie lat 40. i 50. Autor (ekonomista, rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, minister reform rolnych) odwołuje się w niej do stosowanych szeroko w XX wieku rozwiązań, kiedy to racje polityczne dominowały nad wyborem określonej polityki gospodarczej. W warunkach polskich były one kształtowane przez dominującą na scenie politycznej ekipę sanacyjną.
Deflacja polska jest doskonałym przykładem złudzeń intelektualisty, iż silna władza państwowa, o obliczu antydemokratycznym, ale elitarnym, może być dobrym środkiem umożliwiającym, przez wypracowane założenia, wejście na drogę silnego wzrostu gospodarczego.
Publikacja stanowi interesujące źródło o charakterze wspomnieniowym. Autor, będąc ministrem reform rolnych, uczestniczył w latach 1926-1930 w procesie podejmowania decyzji na najwyższym szczeblu administracji państwowej. Brał udział w oficjalnych i nieformalnych spotkaniach różnych gremiów decyzyjnych. Dlatego ten fragment książki należy traktować jako dokument epoki, widzianej oczami nie tylko uczestnika, ale i kreatora opisywanych wydarzeń.

Rok wyd. 2003
Format B5, 182 s.
Cena 13,00 złCeny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl