Wydawnictwo Ibidem


[okładka]

Michał Kacprzak,
Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich, 1933-1939

Pierwsza  większa publikacja, poświęcona dziejom jednej z organizacji powiązanych z szeroko pojętym ruchem piłsudczykowskim, której celem był stopniowy rozwój ziem wschodnich II Rzeczypospolitej, aż do całkowitego zniesienia różnic między wschodem i zachodem państwa. Na czele stowarzyszenia  stały takie osoby, jak Aleksander Prystor, Józef Kożuchowski, gen. Janusz Głuchowski, płk Alojzy Horak. Publikacja omawia powstanie Towarzystwa, jego strukturę wewnętrzną i skład organów stowarzyszenia, działalność gospodarczą, społeczną i naukowo-propagandową. Niewątpliwie najciekawszy jest rozdział poświęcony Komitetowi do Spraw Szlachty Zagrodowej, patronującemu planom repolonizacji ludnosci ziem wschodnich II RP, wywodzącej się z dawnej drobnej szlachty, poddanej rusyfikacji i rutenizacji w okresie zaborów.

Praca zawiera obszerny aneks (m. in. życiorysy najwybitniejszych działączy, fotografie, reprodukcje publikacji Towarzystwa) i bibliografie.

Rok wyd. 2005
Format B5, 157 ss., il., faks., fot., mapy, portr.
Cena 11,00 złCeny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl