Wydawnictwo Ibidem


[okładka]

Jakub Sadowski,
Rewolucja i kontrrewolucja obyczajów. Rodzina, prokreacja i przestrzeń życia w rosyjskim dyskursie utopijnym lat 20. i 30. XX wieku

Książka stanowi analizę przejawów rosyjskiego utopizmu w okresie, rozpoczętym przewrotem październikowym, a zamkniętym połową lat 30. XX w. Jak pisze autor we wstępie, poświęcona jest prokreacji i rodzinie, a więc – pierwszoplanowym aspektom biologicznej i kulturowej kondycji człowieka; kondycji, której zmianę stawiał sobie za cel bolszewicki utopizm z wizją „nowego człowieka” epoki komunizmu. Postulowane i konstatowane zmiany statusu biologicznego i kulturowego jednostki ukazane są na tle koncepcji przestrzeni bytu ludzkiego, w najjaskrawszy sposób odzwierciedlających miejsce człowieka w systemach myślowych poszczególnych stadiów rozwoju bolszewickiego utopizmu.
W aneksie umieszczono fragmenty publicystyki i literatury pięknej, a także reprodukcje dzieł plastycznych promujących omawiane przez autora utopijne pomysły.

Rok wyd. 2005
Format B5, 147 s., il., faks., fot.
Cena 20,00 zł.Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl