Wydawnictwo Ibidem


[okładka]

Jolanta Kolbuszewska, Mutacja modernistyczna w historiografii polskiej (przełom XIX i XX wieku)

Publikacja z zakresu historii historiografii, poświęcona dziejom polskiej nauki historycznej okresu przełomu XIX i XX w.,  lat przełomu antypozytywistycznego w nauce, a "Młodej Polski" w literaturze. Jest to okres przeobrażeń  w wielu dziedzinach życia, także w nauce. Jak udowadnia jednak autorka, do­konująca sięw tyms okresie transformacja nauki historycznej nie miała cha­rakteru przełomu, lecz była rozłożonym w czasie procesem, który bardziej adekwatnie jest nazwać właśnie mutacją modernistyczną.
Praca koncentruje się przede wszystkim na procesie re­orien­tacji dokonującej się w rodzimej nauce. Szczególną uwagę skupia autorka na odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki spo­sób przemiany zachodzące w historiografii europejskiej oddziaływały na na­szą refleksję historyczną Ksąikaa składa się z trzech rozdziałów: pierwszy z nich przedstawia główne koncepcje historii jako nauki, któ­re funkcjonowały w historiografii europejskiej w drugiej połowie XIX wieku.


Rok wyd. 2005
Format B5, ss. 252
Cena 20,00 złCeny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl