Wydawnictwo Ibidem


[okładka]

Aleksandra Niewiara
Moskwicin - Moskal - Rosjanin w dokumentach prywatnych. Portret


W książce autorka rekonstruuje wizerunek Rosjanina, który kształtował się w umysłach Polaków pod wpływem kontaktów z Rosją od czasów Iwana IV Groźnego po okres panowania ostatniego cara Rosji – Mikołaja II. Ten historyczny portret, w swoich podstawowych rysach, stopniowo staje się karykaturą, przerysowanym obrazem wroga. Polacy podmalowują go jednak czasem światłem sympatii bądź zaciekawienia. Konfrontują go z wizerunkami innych narodów, a czasem szkicują ze szczególną starannością, np. podczas portretowania rosyjskich władców. Cytowane w książce wypowiedzi polskich pamiętnikarzy pozwalają zgłębić nie tylko sposoby i przyczyny formowania się oraz stabilizacji atrybutów przypisywanych naszym wschodnim sąsiadom. Czytelnik odkryje w nich także prawdę o samych Polakach, ich sposobie myślenia, wartościowania, a także niepokojach i nadziejach, które – mimo upływu czasu – wydają się niewiele zmienione w porównaniu z tymi historycznymi, prezentowanymi w książce, i towarzyszą nam nadal w kontaktach z Rosją i Rosjanami.

Rok wyd. 2006
Format B5, 184 s.
Cena 19,00 zł.Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl