Wydawnictwo Ibidem


[okładka]

Marian Broda, Justyna Kurczak, Przemysław Waingertner,
Komunizm w Rosji i jego polskie interpretacje

Książka jest rezultatem współpracy badaczy z Uniwersytetu Łódzkiego: Mariana Brody (Katedra Europy Środkowej i Wschodniej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych), Justyny Kurczak (Katedra Historii Filozofii, Wydział Filozoficzno-Historyczny) i Przemysława Waingertnera (Katedra Historii Polski Najnowszej, Wydział Filozoficzno-Historyczny). Dwie pierwsze części książki są wynikiem studiów podjętych nad zagadnieniem interpretacji bolszewizmu w Rosji w polskiej myśli społeczno-politycznej, filozofii, w literaturze naukowej i publicystyce. Trzecia jest natomiast autorską propozycją rozważenia, objaśnienia i interpretacji komunizmu w Rosji, w szczególności związków między rosyjską mentalnością i tradycją kulturowo-polityczną a bolszewizmem.

Rok wyd. 2006
Format B5, 270 s.
Cena 25,00 zł.Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl