Wydawnictwo Ibidem


[okładka]

Sławomir M. Nowinowski, Rafał Stobiecki (red.),
Jerzego Giedroycia rozrachunki z historią i polityką> Studia i szkice w czterdziestą rocznicę „Zeszytów Historycznych”

Zbiór studiów; zawiera: Jan Pomorski, Jerzego Giedroycia rozumienie historii; Rafał Stobiecki, Wątki historiograficzne na łamach „Zeszytów Historycznych” paryskiej „Kultury” (1962-1989); Sławomir M. Nowinowski, Historia dyplomacji II Rzeczypospolitej na łamach „Zeszytów Historycznych” (1962-2002); Andrzej Stępnik, Ukraina, Litwa i Białoruś w „Zeszytach Historycznych” (1962-1991); Ewa Rybałt, Od normalizacji do strategicznego partnerstwa. Przyczynek do problemu stosunków polsko-ukraińskich w myśli politycznej Jerzego Giedroycia

Rok wyd. 2005
Format B5, 89 s.
Cena 15,00 zł.Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl