Wydawnictwo Ibidem


[okładka]

Magdalena Przybysz-Stawska,
„To się czyta”. Promocja książki w dodatkach do wybranych polskich gazet codziennych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku

W pracy poddano analizie trzy dodatki literackie: „Gazetę o Książkach” (wydawaną razem z „Gazetą Wyborczą”), „Rzeczpospolitą i Książki” (dodatek do „Rzeczypospolitej”) i „Życie z Książkami” (wkładka do „Życia”). Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy pomimo różnic można wyodrębnić wspólny dla nich kanon zainteresowań literackich: zalecanych pisarzy i tytułów, jak również książek reklamowanych na ich łamach. Czy niezależnie od tego, czy czytelnik kupował „Gazetę Wyborczą”, „Rzeczpospolitą” czy też „Życie” docierała do niego informacja o tych samych książkach? Czy może było wręcz przeciwnie – wybór określonego dziennika determinował jednocześnie to, o jakich tytułach dowiadywał się odbiorca?  Czy istniały w latach 90. XX w. „powszechniki lekturowe”, czyli zestaw książek zalecanych w tym samym okresie czytelnikom „Gazety Wyborczej”, „Rzeczypospolitej” i „Życia”.

Publikacja bogato udokumentowana licznymi tabelami i wykazami.

Rok wyd. 2006
Format B5, 240 s.
Cena 17,00 zł.Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl