Wydawnictwo Ibidem


[okładka]

Evelina Kristanova,
Progam społeczny i kulturalny „Tęczy” na tle prasy katolickiej w II Rzeczypospolitej

Praca oparta na szczegółowej kwerendzie tygodnika, a potem miesięcznika "Tęcza" oraz szeregu innych tytułów prasy katolixkiej II Rzeczypospolitej.
Książka składa się z sześciu części poświęconych kolejno: początkom prasy katolickiej i jej typologii w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, ogólnej charakterystyce „Tęczy”, układowi oraz zawartości czasopisma, przedstawieniu jego szaty graficznej, a ponadto problematyce społecznej, księgoznawczej i literackiej podejmowanej na łamach periodyku. Koncepcja pracy wyrażona została w odpowiednio zatytułowanych rozdziałach i podrozdziałach. Dołączono do niej bibliografię, indeks osobowy i aneks, zawierający ilustracje zaczerpnięte z „Tęczy”.

Rok wyd. 2006
Format B5, 197 s., ilustracje
Cena 22,00 zł.Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl