Wydawnictwo Ibidem


[okładka]

Witold Jarno,
1 Dywizja Strzelców Armii Generała Hallera w latach 1918-1919

Książka omawia dzieje formowania polskich jednostek wojskowych we Francji począwszy od ochotniczych kompanii tzw. "bajończyków" z 1914 r. Główna część publikacji  poświęcona jest pierwszej wielkiej jednostce powstałej w maju 1917 r. Armii Polskiej we Francji - powołanej wiosną 1918 r. 1 Dywizji Strzelców.  Autor omawia powstanie i walki na froncie zachodnim pierwszego oddziału tej dywizji – 1 pułku strzelców  polskich (późniejszy 43 pułk strzelców kaniowskich), organizację dywizji i jej  transport do Polski.  Pisząc o udziale dywizji w walce o niepodległość Polski, autor relacjonuje jej rolę w wojnie polsko-ukraińskiej, przygotowaniach do odparcia ewentualnego ataku niemieckiego wiosną 1919 r., oraz udział w pierwszych, zwycięskich walkach z bolszewikami. W ostatnim rozdziale W. Jarno przedstawia dokonaną we wrześniu 1919 r reorganizację 1 Dywizji Strzelców Polskich na 13 Dywizję Piechoty.


Pracę uzupełniają aneksy (m. in. wykazy obsady personalnej), schematy, mapy i ilustracje.


Rok wyd. 2006
Format B5, 212 s. + 8 s. il.
Cena 28,00 zł.Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl