Wydawnictwo Ibidem


[okładka]

Milena Przybysz,
Kościół rzymskokatolicki w Łodzi w latach 1945-1956

 

Pionierska praca omawiająca dzieje Kościoła w drugim co do wielkości, po Warszawie, mieście Polski. Rozdział pierwszy omawia dzieje Kościoła w Łodzi do 1945 r.; szczególnie wiele miejsca Autorka poświęca okresowi okupacji hitlerowskiej. Tematem rozdziału drugiego są struktury organizacyjno-terytorialne i dzaiłalność duszpaszterska łodzkiego Kościoła w okresie powojennym. Najciekawsze są dwa ostatnie rozdziały, przedstawiające represyjną politykę władz komunistycznych wobec Kościoła łódzkiego: relacje łódzkiego duchowieństwa z lokalnymi władzami, struktury, metody działania i efekty pracy lokalnych władz wyznaniowych i Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, ruch tzw księży „patriotów”, procesy oraz sprawy prowadzone na duchownych i środowiska katolickie, politykę władz wobec budownictwa sakralnego, ich dążenie do laicyzacji i likwidacji placówek kościelnych. Autorka szczególowo omawia działalność ówczesnych biskupów, przedstawiając szczegółową sylwetkę bp Michała Klepacza, który po uwięzieniu ks. kard. Stefana  Wyszyńskiego został przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.
Pracę uzupełniają aneksy: m. in. życiorysy biskupów, przedruki i reprodukcje dokumentów Wydziału ds. Wyznań, Komitetu Łódzkiego PZPR i władz bezpieczeństwa, oraz nieznane fotografie (m. in. portrety biskupów, czy z powitania bpa Michała Kleppacza w Łodzi), pochodzące ze zbiorów archiwalnych, także proweniencji kościelnej.


Rok wyd. 2007
Format B5, 308 s. (w tym il.)
Cena 32,00 zł.Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl