Wydawnictwo Ibidem


[okładka]

Blanka Łęgowska,
Polityka naftowa państw arabskich Zatoki Perskiej


Publikacja poświęcona polityce naftowej Iraku, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Kataru, Kuwejtu i Arabii Saudyjskiej. W pierwszym rozdziale autorka omawia specyfikę polityki poszczególnych państwa Zatoki Perskiej, układającą się jednak według jednego, ogólnego chronologicznego schematu: od koncesji na wydobycie ropy do nacjonalizacji towarzystw naftowych. W rozdziale drugim przedstawiony jest polityczny i ekonomiczny wpływ cen ropy na stabilizację gospodarki światowej, w tym działalność OPEC i APEC, wpływ wydarzeń politycznych na ceny ropy, znaczenie ropy jako głównego czynnika ekonomicznego w Zatoce. W rozdziale trzecim, na przykładzie Kuwejtu, przedstawione są pozytywne i negatywne aspekty rozwloju kraju arabskiego w oparciu o zyski z ropy naftowej, w tym problemy cywilizacyjne, społeczne i ludnościowe. W aneksach załączone są podstawowe  dane statystyczne i dokumenty dyplomatyczne.

Rok wyd. 2007
Format B5, 127 s.
Cena 15,00 zł.Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl