Wydawnictwo Ibidem


[okładka]

Arkadiusz Płaczek, Katarzyna Stefanek,
Irak na początku XXI wieku

Publikacja złożona z dwóch części. W pierwszej z nich Arkadiusz Płaczek omawia stanowisko arabskich sąsiadów Iraku: Syrii, Jordanii, Arabi audyjskiej i Kuwejtu wobec wojny w 2003 roku, wpływ tejże wojny na ich sytuację polityczną, gospodarkę i położenie międzynarodowe. W końcowej partii swego tekstu A. Płaczek prezentuje możliwe strategie działąnia sąsiadów państwa irackiego, zależnie od dalszego rozwoju wydarzeń w tym państwie.
Katarzyna Stefanek swą część poświęciła Amerykańskim planom instytucjonalnej odbudowy Iraku i próbom ich realizacji w latach 2003-2005. Przedstawia w niej wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania odbudowy tego państwa, planowanie w okresie przed i podczas trwania działań wojennych, rolę administracji sojuszniczej (Tymczasowej Władzy Koalicyjnej) i odbudowę irackich struktur państwowych.
Aneksy do tej części zawierają podstawowe akty prawne (w języku angielskim).


Rok wyd. 2007

Format B5, 224 s.
Cena 21,00 zł.Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl