Wydawnictwo Ibidem


[okładka]

Ewelina Kostrzewska,
Ruch organizacyjny ziemianek w Królestwie Polskim na początku XX wieku

Publikacja oparta przede wszystkim na szerokiej kwerendzie skierowanej do ziemianek prasy z początków XX wieku. Autorka omawia pierwsze, tajne formy organizacyjne, powstałe jeszcze w latach 90. XIX w., jak też powstanie - dzięki zwiększeniu swobód obywatelskich po Rewolucji 1905 r. - Zjednoczonego Koło Ziemianek. Szczegółowo omówione są  założenia programowe i dyskusje ideologiczne. Bardzo dokładnie przedstawia Autorka strukturę organizacyjną kobiecego ruchu ziemiańskiego, a w aneksach zawarte są wykazy poszczególnych kół i ich członkiń z szeregu lat istnienia Zjednoczonego Koła Ziemianek. Odrębny rozdział poświęcony jest prasie kobiecego ruchu ziemiańskiego ("Świat Kobiecy", "Polski Łan", "Ziemianka"), którą redagowały m. in. tak znane osoby, jak Maria Rodziewiczówna. W ostatnim rozdziale E. Kostrzewska omawia różne formy działalności Zjednoczonego Kołą Ziemianek, zarówno w dziedzinie społeczno-gospodarczej, jak też oświatowo-kulturalnej; szczególnie interesujące są tu informacje o prowadzonej w duchu paternalistycznym działalności ziemianek wśród kobiet wiejskich.
Załączone ilustracje przedstawiają m. in działaczki ziemiańskie i szkoły gospodarcze dla dziewcząt, działające pod patronatem Zjednoczonego Koła Ziemianek.


Rok wyd. 2007
Format B5, ss. 208 + 6 il.
Cena 24,00 złCeny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl