Wydawnictwo Ibidem


[okładka]

Hassan A. Jamsheer
Reforma władzy i społeczeństwa w arabsko muzułmańskiej myśli politycznej wieków XIX i XX


Interesujące przedstawienie arabsko-muzułmańskiej reformatorskiej myśli politycznej XIX i XX wieku. Szczególną zaletą książki jest to, że autor nie podaje suchej typologii systemów czy typów partii politycznych, ale opisuje idee i wyobrażenia badanego obszaru cywilizacyjnego, „dotyczące relacji między tradycją […], a dzisiejszym systemem państwowym i społecznym […], a także odnoszące się do ewentualnych granic między władzami ustawodawczymi i wykonawczymi, czy też do zakresu praw obywatelskich” (ze Wstępu).
     Czytelnik może poznać poglądy najważniejszych arabskich twórców systemów myśli politycznej pod kątem wizji władzy (państwa), społeczeństwa i jednostki, a także proponowanych reform w tym zakresie. Nie mniej zajmujące wydają się analizy genezy i rozwoju dwóch jakże istotnych nurtów tej myśli: socjalizmu arabskiego (np. idee prezydenta Egiptu Nasera) i muzułmańskiego fundamentalizmu (Bractwo Muzułmańskie).

Rok wyd. 2008
Format A5, 219 ss.
Cena 25 złCeny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl