Wydawnictwo Ibidem


[okładka]

Józef Witold Żurawski vel Grajewski
Sowieckie znaki pocztowe na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939-1941


Praca ta to wynik wieloletnich poszukiwań bardzo dziś rozproszonych, nielicznych kart pocztowych i listów, połączony z wnikliwą analizą znaków pocztowych, którymi posługiwały się radzieckie urzędy pocztowe. Autor pracy bez wątpienia jest znawcą tego tematu, zaś przedstawione przez niego opracowanie posłuży m.in. do ustalenia autentyczności wysyłanej wówczas korespondencji. Jest to bezcenna wiedza dla każdego historyka, który staje przed obowiązkiem oceny źródła i poddania go krytyce. Zgromadzony i zamieszczony przez autora w opracowaniu materiał źródłowy (kartki pocztowe, listy, znaczki, datowniki), poddany dogłębnej fachowej krytyce pokazuje, jak wiele jeszcze nie wiemy o funkcjonowaniu administracji radzieckiej na okupowanych wschodnich ziemiach Drugiej Rzeczypospolitej.
Prof. dr hab. Daniel Boćkowski - Instytut Historii PAN, Warszawa


Rok wyd. 2008
Format A4, 280 s.
Cena 40 zł.Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl