Wydawnictwo Ibidem


[okładka]

Iza Elżbieta Smolińska
Symbolika Krzyża w arabskojęzycznej literaturze religijnej i obrzędowosci Koptów


Książka jest owocem badań prowadzonych w Egipcie i w europejskich oœrodkach naukowych. Podejmuje tematykę krzyża jako znaku i symbolu chrzeœcijańskiego, objawiającego się w swoim niezwykłym bogactwie znaczeniowym w kręgu chrystianizmu egipskiego. Autorka stara się przybliżyć często trudną do odczytania dla człowieka Zachodu treœć znaku krzyża, wpisaną w gesty liturgiczne czy przedstawienia plastyczne. Szerokie tło historyczne oraz obyczajowo-obrzędowe, na jakim pojawia się prezentacja symboliki znaku Chrystusowego, prowadzi od korzeni chrystianizmu ku rzeczywistości arabsko-muzułmańskiej. Lektura książki staje się prawdziwą przygodą poznawczą, pozwala odkryć czytelnikom nowe oblicze Egiptu, kraju Koptów – współczesnych potomków starożytnych Egipcjan. Ta chrześcijańska społecznoœć, pieczołowicie chroniąc dawne tradycje, od wieków stara się zachować swoją tożsamość w świecie dominacji islamu.


Rok wyd. 2008
Format A5, 240 + 6 s.
Cena 22 zł.Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl