Wydawnictwo Ibidem


[okładka]

Michał Kobierecki
Walewscy herbu kolumna w XVII-XVIII wieku. Genealogia. Majętności. Działalność publiczna


Niezwykle rzetelna monografia jednego z polskich rodów szlacheckich – Walewskich herbu Kolumna, którego przedstawiciele żyli i działali na terenie staropolskich województw: sieradzkiego, łęczyckiego i krakowskiego. Autor w swoich badaniach ograniczył się do dwóch stuleci – XVII i XVIII, kiedy Walewscy rozrastali się i przenosili na tereny różnych województw. Badania te oparte zostały na niezwykle skrupulatnej kwerendzie archiwalnej, wzbogaconej informacjami zaczerpniętymi z herbarzy i opracowań naukowych. Czytelnika zapewne zainteresuje fakt, że właśnie z tego rodu pochodziła słynna Pani Walewska, w której kochał się cesarz Francuzów i z którą miał syna Aleksandra.


Rok wyd. 2008
Format A5
Stron 360 + tablice genealogiczne
Cena 30,00 złCeny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl