Wydawnictwo Ibidem


[okładka]

Krzysztof Zdulski
III Rzesza a świat islamu


Książka poświęcona problematyce stosunków pomiędzy hitlerowskimi Niemcami a muzułmańskim Bliskim Wschodem. Monografie tego typu są rzadkością zarówno w piśmiennictwie zachodnim, jak i polskim. Do tej pory czytelnicy zdani byli na liczącą już niemal pół wieku monografię Łukasza Hirszowicza (1963). Problem wymagał jednak świeższego spojrzenia w świetle niedostępnych w latach 50. i 60. materiałów - czego dokonał młody łódzki badacz, nieobarczony własnym doświadczeniem historycznym i dzięki temu potrafiący obiektywnie spojrzeć na tak drażliwy - także dla Polaków - temat. Książka uwzględnia ciekawie ujęty problem stosunku Hitlera do islamu jako religii i cywilizacji, analizę działań politycznych Niemiec w stosunku do państw arabskich, a także Turcji i Iranu czy też opis udziału ludności wyznania muzułmańskiego w siłach zbrojnych Niemiec hitlerowskich. Autor ukazuje ponadto działania organizacyjne armii niemieckiej mające na celu włączenie jak najszerszych mas muzułmańskich - zarówno z krajów arabskich, jak i z Indii oraz obszarów europejskich, a także azjatyckiej części ZSRR.


Rok wyd. 2009
Format B5, 180 s.
Cena 20 zł.Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl