Wydawnictwo Ibidem


[okładka]

Między Wschodem a Zachodem
Łódzkie Studia Wschodoznawcze, tom I


Pierwszy tom serii wydawniczej Między Wschodem a Zachodem. Łódzkie Studia Wschodoznawcze (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego), która ma na celu konsolidację i prezentację łódzkiego środowiska naukowego zajmującego się szeroko pojętym Wschodem oraz zagadnieniami stosunków Wschodu z Zachodem zarówno w kontekście historycznym, jak i współcześnie. Redaktorzy naukowi serii - Marek M. Dziekan i Izabela Kończak - są jednocześnie otwarci na współpracę ze wszystkimi badaczami zajmującymi się podobnymi zagadnieniami ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce i nie tylko. Formuła jest otwarta, a tematyka publikowanych tekstów będzie obejmować zarówno kwestie kultury, literatury i sztuki, jak i historii, polityki czy idei Orientu. Pierwszy tom koncentruje się na studiach bliskowschodnich, jednak założeniem Redakcji jest wyjście z propozycją także do badaczy innych regionów Azji i Afryki.

Część I Historia i polityka
Radosław Bania, Wielka Brytania a Kuwejt w latach 1914-1923
Izabela Kończak, Ostatni emir Buchary i Fajzullah Chodżajew
Łukasz Błoch, Upadek portugalskiego imperium kolonialnego w Afryce w XX wieku
Daria Paprocka-Rzehak, Afganistan - administracja na szczeblu lokalnym
Przemysław Wacław Turek, Dziwny sojusz Michela 'Auna z Hezbollahem i Amalem
Arkadiusz Płaczek, Changes and continuities in Libyan foreign policy

Część II Społeczeństwo i kultura
Katarzyna Górak-Sosnowska, Europejscy muzułmanie a Europa w świetle badań sondażowych
Zbigniew Landowski, Literacki "szablon" stereotypu ideału cielesnego piękna kobiety Wschodu w Kita-b alf layla wa layla
Ewa Linek, Wizerunki kobiet w kinie Maghrebu
Marta Woźniak, "Ziemia" i "kobieta" jako wyznaczniki narodowej tożsamości we współczesnej poezji palestyńskiej


Rok wyd. 2008
Format B5, ss. 158
Cena 19 zł.Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl