Wydawnictwo Ibidem


Lokalna polityka rynku pracy na przykładzie województwa łódzkiego, pod red. Stanisławy Borkowskiej i Piotra Bohdziewicza

Tom, przygotowany przez Ośrodek Naukowo-Badawczy Ekonomiki Pracy i Stosunków Przemysłowych UŁ,  poświęcony prezentacji wyników kompleksowych badań nad analizą rynku pracy w makroregionie łódzkim, prowadzonych w latach 1990-1993.
Rok wyd. 1995
Format B5, 321 s., rys.
Nakład wyczerpany


Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl