Wydawnictwo Ibidem


Polacy - Niemcy - Żydzi w Łodzi. Sąsiedzi dalecy i bliscy
Pod red. Pawła Samusia 

Publikacja jest próbą konfrontacji wyników badań uczonych polskich, niemieckich i żydowskich reprezentujących różne dyscypliny i ośrodki badawcze, poświęconych fenomenowi wielonarodowej i wielokulturowej Łodzi.
W kilkunastu artykułach autorzy starają się przybliżyć współczesnemu czytelnikowi rolę, jaką w historii miasta odegrali mieszkający tu wspólnie przez wiele lat Polacy, Niemcy i Żydzi oraz ukazać to, co ich łączyło i dzieliło w różnych sferach życia.

Rok wyd. 1997
Format B5, 448 s., [8] s. il., Summary
Nakład wyczerpany


Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl