Wydawnictwo Ibidem


Hassan Ali Jamsheer

Ibn Chaldun (1332-1406). Muqaddima - Historia - Historiozofia

Pierwsza w języku polskim praca omawiająca najważniejsze dzieło najwybitniejszego średniowiecznego arabskiego historyka i historiozofa, Ibn Chalduna, często prekursorskie wobec późniejszej historiozofii europejskiej.
Rok wyd. 1998
Format A5, 132 s., bibliografia, Summary

Nakład wyczerpany


Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl