Wydawnictwo Ibidem


okładka

Marek Styczyński

O ideach, że złowrogie bywają. Recepcja rosyjskiej myśli filozoficzno-politycznej w Polsce po roku 1989

Autor jest profesorem w Katedrze Filozofii UŁ oraz członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu Badań Sowietologicznych UŁ.W swojej publikacji podjął próbę spojrzenia na rosyjską myśl filozoficzno-polityczną poprzez pryzmat polskich badań nad zrozumieniem syndromu “mentalności rosyjskiej”.
Książka jest zbiorem esejów omawiających wydane w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce pozycje o charakterze naukowym, publicystycznym czy literackim poświęcone historii, ideologii, tradycji i kulturze rosyjskiej.


Format B5, 166 s.
Seria Idee w Rosji
Rok wyd. 1999
Nakład wyczerpanyCeny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl