Wydawnictwo Ibidem


Идеи в России = Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski
Red. Andrzej de Lazari
t. III


Kolejny tom słownika specyficznych dla rosyjskiej cywilizacji pojęć i idei powstały w rezultacie prac Interdyscyplinarnego Zespołu Badań Sowietologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Kilkudziesięciu autorów z całego świata, wyczerpująca bibliografia przy każdym haśle (wśród haseł m.in. Aleksandra I mistycyzm, Ateizm, doktryna Breżniewa, Car, Donosicielstwo, Internacjonalizm, Naród radziecki, Piotr I, Realizm socjalistyczny, Swój/Obcy, Teoria socjalizmu w jednym kraju, Żydzi).
Każdy tom Leksykonu stanowi odrębną całość i zawiera hasła w porządku alfabetycznym od «а» do «я» / od “a” do “z”

Указатель томов I – IV | Indeks tomów I-IV | Index for volumes I-IV

Format B5, 492 s.
Seria Idee w Rosji
Rok wyd. 2000
Cena 28,00 zł


Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl