Wydawnictwo Ibidem


Polska Środkowa w niemieckich badaniach wschodnich. Historia i współczesność = Mittelpolen im Spiegel der Ostforschung. Geschichte und Gegenwart
Red. nauk. / Hrsg. von Lucjan Meissner

Materiały polsko-niemieckiej konferencji naukowej (13-16 października 1998 r.), poświęconej dotychczasowej tradycji niemieckich badań wschodnich, ich ewolucji i krytycznej ocenie z punktu widzenia polskiej i niemieckiej historiografii.
Jak pisze redaktor tomu, „istotne znaczenie miał fakt, że tradycja ta była po raz pierwszy przedmiotem wspólnej dyskusji, w której wzięła udział bez uprzedzeń strona polska i niemiecka”. Tom zawiera również artykuły poświęcone źródłowemu oświetleniu budzących wśród historyków obu krajów największe spory zagadnień dziejów stosunków polsko-niemieckich w Polsce.

Rok wyd. 1999
Format B5, 248 s.
Nakład wyczerpany


Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl