Wydawnictwo Ibidem


Jarosław Kita, Rafał Stobiecki
Słownik biograficzny historyków łódzkich

Autorzy są pracownikami Instytutu Historii UŁ. Przygotowany przez nich słownik zawiera biogramy zmarłych historyków związanych z Łodzią od roku 1945. Pojęcie „historyk” jest traktowane przez autorów bardzo szeroko, stąd też w słowniku ujęte są osoby zarówno bezpośrednio związane z Instytutem Historii, jak i historycy sztuki, kultury, prawa, literatury, ekonomii czy socjologii.
Praca ma, zgodnie z założeniem autorów, charakter popularnonaukowy i jest przeznaczona dla tych, którzy pragną poznać często skomplikowane losy historyków oraz ich prace wyrastające z różnych systemów wartości i tradycji naukowych.
Oprócz życiorysów w biogramach ukazany jest dorobek naukowy oraz źródła, z których autorzy czerpali wiedzę o zmarłych historykach.

Rok wyd. 2000
Format B5, 122 s. 19 s. ilustracji, indeks osobowy
Cena 11,00 zł


Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl