Wydawnictwo Ibidem


Tadeusz Grabarczyk

Piechota zaciężna Królestwa Polskiego w XV w. 

Monografia poświęcona piechocie zaciężnej pozostającej na żołdzie królów Polski w XV w. Autor oparł badania głównie na archiwaliach (rejestry popisowe, zapisy rozliczeń za służbę, wykazy utraconego uzbrojenia) oraz wydawnictwach źródłowych.W pracy poruszane są cztery główne zagadnienia: organizacja i żołd, pochodzenie społeczne i terytorialne zaciężnych, uzbrojenie i wyposażenie oraz udział piechoty zaciężnej w wojnach.
„Autor wykorzystał liczne źródła nie publikowane, co pozwoliło wiele zagadnień ujrzeć na nowo [...]. Spostrzeżenia autora są bardzo trafne i na trwałe wejdą do literatury przedmiotu.” (Prof. dr hab. Marian Głosek)
„Rozprawa ta zawiera wielkie bogactwo poruszanych i trafnie rozstrzyganych problemów [...] Jest to praca bez której nie będzie mógł się obejść żaden historyk wojskowości epoki Jagiellonów.” (Prof. dr hab. Marian Plewczyński)
Rok wyd. 2000
Format B5, s. 313, indeksy, ilustracje, bibliografia, Summary

Nakład wyczerpany


Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl