Wydawnictwo Ibidem


Andrzej de Lazari

W kręgu Fiodora Dostojewskiego. Poczwiennictwo

Praca znanego polskiego historyka idei i rusycysty, ucznia Andrzeja Walickiego, poświęcona rekonstrukcji poczwiennictwa – światopoglądu „powrotu do gleby”, wyznawanego przez skupioną wokół wydawanych przez Michała i Fiodora Dostojewskich czasopism „Wriemia” (1861-1863) i „Epocha” (1864-1865) grupę myślicieli, do której zalicza się m.in. Apollona Grigoriewa, Mikołaja Strachowa czy Wsiewołoda Kriestowskiego.


Format B5, 188 s., Summary
Seria Idee w Rosji
Rok wyd. 2000
Cena 10,00 zł


Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl