Wydawnictwo Ibidem


Jacek Walicki
Synagogi i domy modlitwy w Łodzi = Synagogues and Prayer Houses of Łódź

Książka jest pierwszą pozycją wydaną wspólnie przez Archiwum Państwowe w Łodzi oraz Interdyscyplinarny Zespół Badań Religioznawczych UŁ w ramach nowej serii Łódzki Tygiel Wyznaniowy.
Autor, historyk łódzkiej społeczności żydowskiej, oparł swoje badania głównie na niewykorzystywanych dotychczas materiałach archiwalnych. W kolejnych rozdziałach przedstawione są dzieje największych łódzkich synagog w ujęciu historycznym i architektonicznym przy szczególnym uwzględnieniu roli odgrywanej przez budowle sakralne w życiu społeczności żydowskiej. Wiele uwagi poświęcono przedstawieniu konfliktu pomiędzy Żydami „postępowymi” i ortodoksyjnymi.
Książkę uzupełnia 38, w większości dotąd niepublikowanych ilustracji, indeks nazwisk oraz wykaz ustalonych źródłowo domów modlitwy.

Rok wyd. 2000
Format B5, 94, XXIII, 94 s., 38 s. ilustracji, indeks nazwisk, tekst w języku polskim i angielskim
Seria Łódzki Tygiel Wyznaniowy
Cena 22,00 zł


Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl