Wydawnictwo Ibidem


Michał Raduszewski,
Grzegorz Palka (1950–1996). Działacz związkowy i samorządowy


Książka poświęcona działalności związkowej, samorządowej i politycznej Grzegorza Palki, jednej z ważniejszych postaci, które wywarły wpływ na najnowszą historię Łodzi. Biografia ta to pierwsza próba szerszego przedstawienia jego osoby oraz działalności w strukturach NSZZ „Solidarność’ i samorządu łódzkiego na tle wydarzeń społeczno-politycznych lat 80. i 90. XX w. Autor opisał życie prywatne i zawodowe Palki, jego pracę w strukturach zarówno legalnej, jak i nielegalnej „Solidarności”, okres internowania, działalność w łódzkim samorządzie, zwieńczoną sprawowaniem przez niego funkcji prezydenta Łodzi, a także działalność po wygaśnięciu kadencji, przerwaną tragiczną śmiercią w wypadku samochodowym.
Na kartach książki spotykamy człowieka z krwi i kości, pochłoniętego wieloma kłopotami osobistymi (ciężką chorobą syna) i zawodowymi. Działacza związkowego przez wiele lat działającego w konspiracji, który w grudniu 1981 r. znalazł się w jedenastce aresztowanych działaczy opozycji, którym postawiono zarzut próby obalenia ustroju PRL. Polityka, który do dziś budzi kontrowersje wśród łodzian.
Książka została wzbogacona zdjęciami Palki dokumentującymi wydarzenia, w których uczestniczył, oraz kserokopiami różnego rodzaju dokumentów (np. wniosku o internowanie).


ss. 256 + 23 strony czarno-białych ilustracji
Rok wyd. 2010
Cena 22 zł + VATCeny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel. (42) 2140-004, tel. kom. 665 126 997
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl