Wydawnictwo Ibidem


Między Wschodem a Zachodem. Łódzkie Studia Wschodoznawcze, tom 3


Trzeci tom serii wydawniczej Między Wschodem a Zachodem. Łódzkie Studia Wschodoznawcze (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego), która ma na celu konsolidację i prezentację łódzkiego (choć nie tylko) środowiska naukowego zajmującego się szeroko pojętym Wschodem oraz zagadnieniami stosunków Wschodu z Zachodem, zarówno w kontekście historycznym, jak i współcześnie. Redaktorzy naukowi serii są jednocześnie otwarci na współpracę ze wszystkimi badaczami zajmującymi się podobnymi zagadnieniami ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce i poza nią. Formuła jest otwarta, a tematyka publikowanych tekstów obejmuje zarówno kwestie kultury, literatury i sztuki, jak i historii, polityki czy idei Orientu. W niniejszym tomie czytelnik znajdzie teksty arabistów spoza Polski (po rosyjsku i słowacku).

ARTYKUŁY
Katarzyna Pachniak, Doktryna nusajrycka w Syrii na podstawie traktatu Sulajmana al-Azaniego Kitab al-Bakura
Karol Sorby, Niektoré problémy integrácie muslimských prisťahovalcov do európskych spoločností
Gabriel Pirický, Muslimovia na Slovensku: neviditeľná menšina
Zbigniew Landowski, Islam spolitycyzowany we współczesnej Ukrainie
Michał Moch, Koptowie w Egipcie – kultura, tożsamość, identyfikacja narodowa
Marta Woźniak, Współcześni Asyryjczycy: w poszukiwaniu tożsamości narodowej w Europie
Aleksandra Tarnawczyk, Turcy w tyglu bałkańskim – wybrane aspekty życia społeczno-politycznego
Lena Górska, Samarytanie i Karaimi – sekty żydowskie Bliskiego Wschodu
Ewa Linek, Dyskurs tożsamościowy w twórczości filmowej Mahmouda Zemmouriego
Izabela Kończak, Historia jednej przyjaźni – I. Ju. Kraczkowski i Arabka z Nazaretu
abp Szymon Romańczuk, Prawosławni w Łodzi
Magdalena Żakowska, Raj odzyskany i raj utracony. Rosyjscy Niemcy w rosyjskim i niemieckim dyskursie społecznym oraz w autonarracjach
Przemysław Majka, Beduińska arystokracja na przykładzie plemienia Szammar
Magdalena Pinker, Naturalizm średniowiecznego malarstwa arabskiego na podstawie dzieł Yahyi Ibn Mahmuda al-Wasitiego
Marzena Godzińska, Warunki zgody etnicznej w polskiej wsi Polonezköy w Turcji
Natal'ja Romanova, Nakanune pervoj mirovoj vojny: Italija, Turcija i Livia v vojne 1911–1912 gg.
Katarzyna Górak-Sosnowska, Islamofobia – granice, wymiary, odpowiedzi
Karolina Maria Pawlik-Atalar, Poligynia w oczach Polek pozostających w związkach z muzułmanami
Andrzej Bober, Symbole podziału Korei


Format B5, ss. 233
Rok wyd. 2010
Cena 21 zł + VATCeny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel. (42) 2140-004, tel. kom. 665 126 997
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl