Wydawnictwo Ibidem


Andrzej Janicki
Lew Nikołajewicz Gumilow (1912-1992) jako historyk cywilizacji rosyjskiej


Autor w przystępny i zajmujący sposób przedstawia wizję historii cywilizacji rosyjskiej kreśloną przez Lwa Nikołajewicza Gumilowa, jednego z najciekawszych współczesnych rosyjskich myślicieli. Oprócz przybliżenia postaci Gumilowa, czytelnik znajdzie tu omówienie kontrowersyjnej teorii historiozoficznej – koncepcji etnogenezy czy też dziejów kontynentu eurazjatyckiego przed przyjmowaną przez badacza datą narodzin Rosji – rokiem 1380, a także dziejów cywilizacji Rosji właściwej.

Niewiele jest osób, o których życiu, już od chwili narodzin, można mówić w kategoriach wydarzenia literackiego. Nie mogło być jednak inaczej w przypadku potomka dwojga wybitnych twórców „srebrnego wieku” poezji rosyjskiej. Lew Gumilow, syn Anny Achmatowej i Nikołaja Gumilowa, był nie tylko bohaterem utworów genialnych autorek – swojej matki i Mariny Cwietajewej, w tle jego późniejszych losów pojawiają się również najbardziej znaczące postacie świata rosyjskiej kultury minionego stulecia – Osip Mandelsztam, Michaił Bułhakow czy Boris Pasternak. Biografia Lwa Gumilowa stanowi zarazem swoiste odzwierciedlenie dziejów jego ojczyzny w XX w. – urodzony jeszcze w imperium carów, doświadczył zarówno utraty ojca, rozstrzelanego przez bolszewików, jak i wieloletnich okresów zesłania i represji, by ujrzeć w końcu upadek Związku Radzieckiego oraz powstanie nowej Rosji.(z Rozdziału 1)


ss. 122 (czarno-białe ilustracje)
Format B5
Rok wyd. 2011
Cena 15,75 zł (z VAT)Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel. (42) 2140-004, tel. kom. 665 126 997
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl