Wydawnictwo Ibidem


Izabela Kończak,
Kształtowanie się rosyjskiej terminologii islamistycznej na przykładzie czterech rosyjskich przekładów Koranu


Książka […] w znacznym stopniu podejmuje różnorodne, aczkolwiek bardzo złożone problemy translacji oryginalnego arabskiego Koranu na język rosyjski (słowiański). Pokazuje zwłaszcza ewolucyjną zmienność teorii i praktyki przekładu świętej księgi islamu, uwzględnia trudne zagadnienia ekwiwalencji leksykalnej i semantycznej, a także dogmatycznej i funkcjonalnej adekwatności terminologii islamistycznej w procesie przekładu z języka – oryginału (arabskiego) lub z języka pośrednika (np. francuskiego) na obcy kulturze i tradycji islamu język rosyjski. […] materiał badawczy dla opracowania tych kwestii stanowią cztery zróżnicowane w czasie, ale przez to w pełni reprezentatywne dla dziejów translacji Koranu rosyjskie przekłady świętej księgi islamu. W sumie okazały się one nie tylko atrakcyjne badawczo, ale przede wszystkim bardzo ważne naukowo.

Praca adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, nie tylko zresztą badaczy specjalistów, ale także wyznawców islamu w Polsce i Rosji, do rosyjskich i polskich (słowiańskich) badaczy historii języków, do islamistów i teolingwistów […].


Format B5

215 ss., okładka miękka
Rok wyd. 2011
Cena XX zł+VATCeny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel. (42) 2140-004, tel. kom. 665 126 997
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl