Wydawnictwo Ibidem


Rafał Jung,
Od Kesslera do Moltkego. Dzieje Poselstwa i Ambasady Niemiec w Warszawie w latach 1918–1939


Koniec I wojny światowej wykreował nową rzeczywistość na politycznej mapie Europy. Wskutek klęski Niemiec w Wielkiej Wojnie stało się możliwe odbudowanie, po 123 latach zniewolenia, niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo polskie ponownie stało się podmiotem na arenie międzynarodowej, co wymusiło konieczność nawiązania i utrzymywania kontaktów dyplomatycznych z II Rzeszą Niemiecką.

W prezentowanej książce przedstawione zostały dzieje najwyższego przedstawicielstwa dyplomatycznego Niemiec w Polsce, głównie w kontekście jego działalności w obszarze spraw politycznych i gospodarczych.

Historia niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w Polsce została ukazana przez pryzmat działalności kierowników placówki warszawskiej, którzy w latach 1918¬–1939, w zależności od stopnia zaawansowania relacji bilateralnych, występowali w stolicy Polski w różnych rangach dyplomatycznych. Przedstawiono zatem kreatywną i, co za tym idzie, specyficzną rolę kolejno Harry’ego Kesslera, Alfreda von Oberndorffa, Herberta von Dirksena, Hansa von Schöna, Ulricha Rauschera i Hansa-Adolfa von Moltke w kształtowaniu stosunków niemiecko-polskich.

Książka została oparta w znacznym stopniu na badaniach archiwalnych, przeprowadzonych w archiwach niemieckich i polskich, a także na materiałach pamiętnikarskich oraz międzywojennej prasie niemieckiej i polskiej.


Format B5

375 ss., ilustracje kolorowe i czarno-białe, okładka miękka
Rok wyd. 2012
Cena 37 zł+VATCeny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel. (42) 2140-004, tel. kom. 665 126 997
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl