Wydawnictwo Ibidem


Bunt czy rewolucja? Przemiany na Bliskim Wschodzie po 2010 r.
pod redakcją Katarzyny Górak-Sosnowskiej i Katarzyny Pachniak


Początek roku 2011 przyniósł zasadnicze zmiany na geopolitycznej mapie świata. W ciągu zaledwie dwóch miesięcy doszło do obalenia przywódców dwóch arabskich krajów Afryki Północnej – Zajna al-Abidina Ibn Alego w Tunezji i Muhammada Husniego Mubaraka w Egipcie. Mimo że od rozpoczęcia zamieszek w Tunezji minęło już kilkanaście miesięcy, kompleksowa ocena Arabskiej Wiosny nadal jest trudna. Po początkowych zamieszkach wiosną 2011 r. sytuacja w większości państw regionu została opanowana. Nie wiadomo, czy skończy się na tym przedwiośniu, czy była to dopiero pierwsza fala przemian. Przyszłość wielu państw regionu jest w dalszym ciągu nieokreślona – chociażby Syria wciąż nie schodzi z łam gazet i ekranów telewizorów.
Chociaż, jak każde wydarzenie społeczno-polityczne, także Arabską Wiosnę będziemy mogli ocenić z perspektywy przynajmniej kilku lat, już teraz można się pokusić o analizę zjawisk i procesów, jakie zaszły w ciągu kilkunastu miesięcy od rozpoczęcia zamieszek. Taki właśnie cel ma prezentowana publikacja. Jest to nie tyle systematyczne i chronologiczne, co raczej problemowe ujęcie przemian zachodzących na Bliskim Wschodzie od 2010 r.
Książka wydana we współpracy z Katedrą Arabistyki i Islamistyki na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Łódzkiego.


ss. 286
Format B5
Rok wyd. 2012
Cena 28 zł (z VAT)Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel. (42) 2140-004, tel. kom. 665 126 997
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl