Wydawnictwo Ibidem


Janusz Dobieszewski (red.),

Идеи в России = Idee w Rosji : leksykon rosyjsko-polsko-angielski.T. 8

Kolejny tom obszernego kompendium wiedzy o rosyjskich ideach politycznych, filozoficznych, społecznych, religijnych, kulturowych. Dzięki ponad 80 hasłom Czytelnik może przenieść się w czasy Piotra I i Katarzyny II, zapoznać się z fenomenem oddziaływania twórczości Stanisława Lema w Związku Radzieckim/Rosji, zrozumieć (a właściwie – próbować zrozumieć) rosyjski charakter, obraz i sposób pojmowania władzy, rolę muzyki w Związku Radzieckim/Rosji czy gościć w posiadłości rosyjskiego ziemianina lub w Instytucie dla Szlachetnie Urodzonych Panien.

Wyczerpująca wielojęzyczna biliografia przy każdym haśle. Każdy tom Leksykonu stanowi odrębną całość i zawiera hasła w porządku alfabetycznym od „a” do „я” / od „a” do „z”.

„Większość dotychczasowych autorów podtrzymała współpracę z Ideami i zgodziła się przygotować nowe hasła, ale też […] udało się […] znacząco poszerzyć grono autorów Idei: po pierwsze, o osoby młode czy nawet bardzo młode (młodzi doktorzy, doktoranci), po drugie, udało się pozyskać do współpracy kilku świetnych aurorów z Rosji, m.in. Azę Tacho-Godi, Siergieja Chorużyja, Igora Jewłampijewa”. (Janusz Dobieszewski)

Kilkudziesięciu autorów z całego świata, wyczerpująca bibliografia przy każdym haśle. Każdy tom Leksykonu stanowi odrębną całość i zawiera hasła w porządkualfabetycznym od «а» do «я» / od “a” do “z”Rok wyd. 2014
Seria Idee w Rosji
Format B5, 600 s.
Cena 47 zł netto + (5% VAT)Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależneod wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl