Wydawnictwo Ibidem


Janusz Dobieszewski (red.),

Идеи в России = Idee w Rosji : leksykon rosyjsko-polsko-angielski.T. 9

Kolejny tom obszernego kompendium wiedzy o rosyjskich ideach politycznych, filozoficznych, społecznych, religijnych, kulturowych. Dzięki prawie 70 hasłom Czytelnik może spacerować po Petersburgu wraz z bohaterami Fiodora Dostojewskiego, poznać założenia rosyjskiej geopolityki czy fenomen rosyjskiego Boga, a także udać się podróż z Moskwy do Pietuszek.

Wyczerpująca wielojęzyczna biliografia przy każdym haśle. Każdy tom Leksykonu stanowi odrębną całość i zawiera hasła w porządku alfabetycznym od „a” do „я” / od „a” do „z”.

„Planowaliśmy początkowo […], że w tomie 9 zamieszczony zostanie podsumowujący, jednolity (i także w trzech językach), indeks haseł wszystkich dziewięciu tomów. Odstępujemy od tego, ponieważ praca nad tomami 8 i 9 przyniosła efekty, które nie zmieściły się w opublikowanych tomach, stając się dla innych polskich badaczy myśli rosyjskiej zachętą do kontynuacji Leksykonu. Należy więc oczekiwać tomu 10 (może i dalszych) i to już tam znajdzie czytelnik indeks haseł wszystkich dotychczasowych (i nowych) tomów.” (Janusz Dobieszewski)

Kilkudziesięciu autorów z całego świata, wyczerpująca bibliografia przy każdym haśle. Każdy tom Leksykonu stanowi odrębną całość i zawiera hasła w porządkualfabetycznym od «а» do «я» / od “a” do “z”


HASŁA W TOMIE 9
Achutin Anatol; Anarchizm; Antropologia synergiczna; Biezobrazowa Maria; Bibichin Włodzimierz; Böhme; Bóg; Borowoj Aleksy; Chorużyj Sergiusz; Człowiek; Diesnicki Siemion; Emigrantologia; Empiriokrytycyzm; Feuerbach; Fiedotow Jerzy; Filozofia akademicka (XIX w.); Filozofia w rosyjskich akademiach duchownych XIX – początku XX w.; Fourier; Geopolityka; Gorbaczow Michaił; Grzech; Hartmann Mikołaj (Nikolai); Homo emigrans; Hymny Rosji, ZSRR i FR; Idealizm konkretny; Iljenkow Ewald; Imiesławie; Jewłampijew Igor; Kantemir Antioch; Karamazowszczyzna; Konstytucja; Lewicki Sergiusz; Logizm (logicyzm); Łopatin Herman; Maksym Wyznawca; Mamardaszwili Merab; Marksizm; Metafizyczny eksperyment; Mickiewicz; Mikołaj z Kuzy; Moskwa-Pietuszki; Nihilizm; Nowy konserwatyzm rosyjski; Ogariow Mikołaj; Państwo; Personalizm; Pobiedonoscew Konstanty; Pokuta; Problemy idealizmu; Raskolnikow Rodion; Rylejew Konrad; Samobójstwo; Sawinkow Borys; Schelling; Serafin z Sarowa; Skobcowa Maria; Socjologia; Solipsyzm; Stiepniak-Krawczyński Sergiusz; Supramoralizm; Synod; Teodycea; Tiutczew Fiodor; Trzy; Wolnomyślicielstwo; Wolność; Zasulicz Wiera.

Rok wyd. 2015
Seria Idee w Rosji
Format B5, 513 ss.
Cena 45 zł netto + (5% VAT)


Ceny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl