Wydawnictwo Ibidem


Marcin Grodzki

Kategoria przypadka w dziele gramatycznym Al-Mufassal fi sanat al-i rab Abu al-Qasima az-Zamahsariego (1075–1144)

Książka stanowi próbę ujęcia kategorii imiennej przypadka w języku arabskim w sposób, w jaki postrzegali ją klasyczni filologowie arabscy. Za wzór tradycyjnego traktatu gramatycznego posłużyła rozprawa wybitnego uczonego persko-arabskiego, szyickiego teologa, z pochodzenia Persa, komentatora Koranu, poety. Efektem pobocznym rozprawy jest zestawienie arabskiej metodyki opisu kategorii przypadka ze współczesnym spojrzeniem na to zagadnienie reprezentowanym przez orientalistów europejskich. Wpisuje się ona więc w szeroko pojęty kulturoznawczy nurt badań nad sposobem myślenia ludów Orientu.


Format B5, ss. 255, bibliografia
Rok wyd. 2009
Cena 24 złCeny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel./fax (42) 2140-004, tel. 603 89 22 79
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl