Wydawnictwo Ibidem


Olga Nadskakuła,

Uprzedzenia między Polakami i Rosjanami – religijny aspekt problemu

Dzieje stosunków polsko-rosyjskich, obfitujące w sytuacje konfliktowe, waśnie i spory, stanowią bogate pole badawcze wzajemnych uprzedzeń i negatywnych stereotypów. Wśród przeciwstawnych racji obu narodów funkcjonuje wiele elementów, które mogą być narzędziem wzmacniającym poczucie wzajemnej wrogości. Jednym z nich jest religia, wciąż stanowiąca ważny czynnik zasilający uprzedzenia między Polakami i Rosjanami.

Granica między europejskim Wschodem i Zachodem pokrywała się z granicą etnicznej Rusi i etnicznej Polski, potęgując wzajemne waśnie religijne. Dla każdej ze stron przeciwnik jawił się jako zdrajca Słowiańszczyzny, Antychryst, wyznawca fałszywej wiary.

Książka niniejsza stawia sobie za cel odpowiedź na pytanie, dlaczego wzajemne uprzedzenia konfeksyjne trwają nadal, mimo że katolicyzm i prawosławie przynależą do jednego chrześcijańskiego korzenia i tak wiele i często mówi się o ekumenizmie. Niezwykle interesującym zagadnieniem jest stosunek Rosjan do postaci Jana Pawła II, a dokładniej – jego polskość w świetle antyłacińskich fobii rosyjskich. Uzupełnienie książki stanowi zbiór karykatur, zarówno polskich, jak i rosyjskich, o tematyce religijnej.Rok wyd. 2009
Format B5, 136 s., il.
Cena 18,00 zł+VATCeny podane w katalogu nie obejmują kosztów przesyłki.

Przy zakupach hurtowych stosujemy upusty, zależne od wielkości zamówienia.

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Zamówienia na książki naszego Wydawnictwa
prosimy kierować pod adresem:

Wydawnictwo Naukowe Ibidem,
95-004 Kurowice k/Łodzi, ul. Krótka 6,
tel. (42) 2140-004, tel. kom. 665 126 997
e-mail: alopatka@ibidem.com.pl